Waarneming

Uw huisarts werkt in groepsverband samen met de andere huisartsen uit de Jachthoorn en uit de huisartsengroep Zypendaal: o.a. voor de waarneming van de huisartsenzorg tijdens vakanties/vrije dagen overdag en tijdens afwezigheid wegens nascholing.

Zo nodig wordt u door de praktijkassistente, het antwoordapparaat of door de centrale doktersdienst (telefoon: 0900-1515) verwezen naar een van hen. 
Voor deze praktijken is het mogelijk een verbinding te maken met ons computersysteem zodat uw medisch dossier ingezien kan worden, maar neemt u voor duidelijkheid toch uw actuele medicatielijst mee.

Hoed de Jachthoorn en Hagro Zypendaal

Ons samenwerkingsverband bestaat naast onze huisartsenpraktijk uit de praktijken:

  • M. Hart, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
  • J. de Kuijper, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
  • D.J M. Kok en J.E. Koster
  • J.A.M. Spekhorst, I. Wolff, R. van der Heiden en E.J. van der Veer
  • C. Alferink, I. Spel, Onder de Linden 21-6, 6822 KG Arnhem
  • G.D.R. Mohn, Onder de Linden 21-5, 6822 KG Arnhem

Naast bovengenoemd samenwerkingsverband hebben we voor de zorg voor kwetsbare ouderen een samenwerkingsovereenkomst met Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet