Landelijke actieweek huisartsen #iedereeneenhuisarts

Tekst: Eelco Visser

Huisarts Hanneke van der Veer heeft naar eigen zeggen het mooiste vak wat er is. “Er is niks zo mooi en waardevol als de vertrouwensband met je patiënten. Het persoonlijke contact dat je hebt en de relatie die je in vele jaren samen opbouwt. Waardoor je als huisarts ook kunt inschatten waar iedere patiënt het beste mee is geholpen. Dat deel van het werk geeft het meeste plezier.”

Hanneke van der Veer is voorzitter van afdeling de Gelderse Rivieren (Arnhem, Ede, Tiel en omstreken) van de Landelijke Huisartsenvereniging, bestuurslid van Onze Huisartsen, de Arnhemse Huisartsencoöperatie en werkt als huisarts te Arnhem. Samen met haar collega’s voert ze deze week actie voor concrete, afdwingbare afspraken om de drukte in de zorg in het algemeen, en de huisartsenzorg in het bijzonder, te verminderen. In het belang van alle patiënten!

Goede huisvesting cruciaal

Dat plezier staat al een tijd flink onder druk. Het maakt dat huisartsen iets doen wat ze niet vaak en al zeker niet graag doen: actie voeren. Hanneke: “Momenteel zijn er in de regio Arnhem al mensen die geen huisarts in de buurt kunnen vinden. We zijn er hard mee bezig dit op te lossen, maar dat vraagt ook wat. Zo zijn er huisartsen in Arnhem, maar ook in de omliggende gemeenten, die geen geschikte huisvesting hebben en daar vaak al jaren naar zoeken. We zeggen niet voor niets #iedereeneenhuisarts, op een plek waar je goede huisartsenzorg kunt bieden. De financiering van de huisartsenzorg is niet gebaseerd op de commerciële tarieven die worden gerekend voor de verhuur van geschikte panden. Gemeenten zijn daarbij ook aan zet. Iedereen heeft uiteindelijk baat bij een goed functionerend zorgsysteem.”

Meer tijd voor de patiënt

Huisvesting is een van de vier punten waarmee de huisartsen op 1 juli naar het Malieveld trekken. Volgens Hanneke is de drukte in de zorg het grootste thema. “Wij willen, als huisartsen, meer tijd voor onze patiënten. Onderzoek heeft uitgewezen dat als we meer tijd aan zorg kunnen besteden, de zorg kwalitatief beter is. Daardoor nemen het gebruik van zorg én de wachtlijsten af. Het zou in dat opzicht al enorm helpen als we kunnen werken vanuit vertrouwen in plaats van verantwoording. Dus met merkbare vermindering van administratieve lasten.” De drukte is er niet alleen doordeweeks, op de praktijken, ook in avond, nacht en weekend is het te druk. Een deel van de mensen belt te snel de dokter en vergeet dat de huisartsenspoedpost alleen bedoeld is voor zaken die echt niet tot na het weekend kunnen wachten. Ook buiten kantoortijd kampen we met personeelstekorten”.

Te lange wachttijden en -lijsten

Vooral de lange wachtlijsten in de Jeugdzorg en de Geestelijke gezondheidszorg zijn desastreus. Terwijl Hanneke ook de wachttijden voor verpleeg- en ziekenhuiszorg ziet oplopen. “Op plekken waar de zorg verstopt raakt, worden mensen met complexe klachten niet geholpen. Die patiënten komen bij de huisarts uit, want die is er altijd. Andere voorbeelden van waar het niet langer houdbaar is, zijn het Meldpunt verwarde personen, dat alleen nog in het weekend enkele uren open is, vanwege personeelsgebrek, en de Spoedeisende hulp en Eerste Hart Hulp die soms op slot gaan, omdat er geen capaciteit meer is. Dan is er geen vervangend aanbod vanuit het ziekenhuis en moet de huisarts weer gaan zoeken naar een plek bij omliggende ziekenhuizen. En zo is het ook met patiënten die elders op een wachtlijst staan. Ze blijven in de tussenliggende periode naar de huisarts gaan voor zorg. Het is echter geen passende zorg en het betekent wel dat de huisarts minder tijd heeft voor de overige patiëntenzorg. Feitelijk is dit dus een actieweek voor het gehele zorgsysteem.” 

Begrip en steun

Hanneke hoopt op begrip en steun. Vanuit collega’s in de zorg, overheden, zorgverzekeraars en patiënten. “Dit is echt een prachtig vak. Zeker als je het mag uitvoeren zoals ik dat lang heb mogen doen. Maar willen we dat vasthouden, dan moet er iets veranderen. De overheid gaat deze zomer een integraal meerjarenplan voor de zorg schrijven. We kunnen dus niet langer wachten en moeten ons nú laten horen. Iedereen heeft vroeg of laat huisartsenzorg nodig. Dat wij goed ons werk kunnen doen en dat de zorg goed kan functioneren, gaat ons allemaal aan. We zouden dan ook enorm geholpen zijn met de steun van onze patiënten in deze actieweek! Dat kan door bij de eigen huisarts een kaartje in te vullen. Daarop kun je schrijven wat de waarde van jouw huisarts is voor jou. Al deze kaarten worden aan de minister aangeboden. Ook via social media is steun welkom. Doe dat dan met #iedereeneenhuisarts. Dit is geen probleem van de huisartsen, maar voor iedereen die van huisartsenzorg gebruik maakt. Van ons allemaal. En daarom voeren we de hele week actie. Om nu ‘Nee te zeggen, zodat we straks weer ja kunnen zeggen’. Voor de beste zorg, nu en in de toekomst!”

Op vrijdag 1 juli zijn de meeste huisartsenpraktijken in de ochtend geopend en in de middag gesloten. De spoedzorg wordt geregeld door de huisartsenpraktijken zelf of buurpraktijken. Toch zorg nodig die niet tot na het weekend kan wachten? Bekijk de website van de huisartsenpraktijk of beluister de telefoonband van de praktijk over waar je terecht kan.