Gemeentelijke tegemoetkoming medisch afval

Begin juni heeft Onze Huisartsen samen met de Arnhemse Apothekersvereniging een constructief gesprek gehad met wethouder Cathelijne Bouwkamp. In dat overleg hebben wij duidelijk aangegeven waarom wij geen rol willen voor huisartsen en apothekers bij het aanvragen van een gemeentelijke tegemoetkoming aan patiënten die onvermijdbaar veel afval produceren. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente inderdaad bij deze tegemoetkoming geen inhoudelijke toets van een huisarts of apotheker nodig heeft. Ze heeft alle begrip voor ons standpunt getoond.

Nieuwe procedure

De uitkomst van het gesprek is dat er binnen de gemeente Arnhem opdracht is gegeven om te zorgen voor een andere procedure, zo laagdrempelig mogelijk voor de aanvrager en in ieder geval zonder het opvoeren van werk- en regeldruk voor huisartsen en apothekers. Dit betekent dus dat de gemeente bij het beoordelen van de aanvragen géén beroep zal doen op huisartsen of apothekers. Daarbij is aangeven dat het natuurlijk beter was geweest als dit gesprek eerder had plaatsgevonden. Dat hebben wij onderschreven.

De gemeente is op dit moment druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe procedure. Wij worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over deze nieuwe procedure. Bij vragen van cliënten/patiënten over de regeling verzoekt de gemeente om deze door te verwijzen naar de gemeentelijke webpagina met informatie ten aanzien van de uitvoering van de regeling.
Klik op onderstaande button voor informatie:
Vrijstellingsregeling medisch afval

Telefonische afvallijn

Voor de komende weken heeft de gemeente Arnhem ook een telefonische afvallijn ingericht die gebeld kan worden met specifieke vragen omtrent de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Ook hier kunnen inwoners terecht met vragen over de werkwijze voor het aanvragen van de tegemoetkoming medisch afval. Dit nummer is bereikbaar onder 0800-1809, keuze 1.