Feiten en fabels over het coronavaccin

Binnenkort wordt in Nederland gestart met het vaccineren tegen het coronavirus. Er komen verschillende vaccins op de markt, zoals het Pfizer/ BioNTech vaccin dat nu is toegelaten op de Europese markt.

Belang van vaccineren

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dit is van belang voor onze eigen gezondheid en voor de gezondheid van (kwetsbare) anderen om ons heen. De kans op sterfte is bijvoorbeeld veel hoger dan bij het influenzavirus en er zijn ook mensen die langdurig of misschien zelfs chronisch klachten houden.

Veligheid

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de veiligheid van vaccinatie. Op internet is de informatie over vaccins lang niet altijd betrouwbaar. In dit filmpje van De Universiteit van Nederland wordt objectief en goed uitgelegd wat de vaccinatie (met in dit geval het Pfizer/ BioNTech vaccin) inhoudt en er wordt ingegaan op veiligheid en het nut van vaccineren. U beslist natuurlijk zelf of u zich laat vaccineren maar mogelijk draagt dit filmpje bij aan een weloverwogen keuze.